پویش‌ها

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

 قلــم مهــدوی 

 

 

 

 

بر ما بتاب ای خورشید امامت…

بر ما بتاب ای خورشید امامت…

اماما سلام! مهدی‌ جان سلام! گل نرگسم سلام! آقا جان...! می ‌دانم که دیر کردیم...می ‌دانم که هنوزم که هنوز است، در انتظار آمدن‌ مان صبر می‌ کنی...! می ‌دانم که با این همه انتظار و انتظار کردن‌ مان، هنوز هم الفبای انتظار را نیاموخته ‌ایم...! امّا شما... امّا شما هنوز هم...

عطر نرگس را از یاد بردیم

عطر نرگس را از یاد بردیم

آقای من، بر منابر و معابرمان فریادت می ‌زنیم تا بازگردی! اما غافلیم از این که، آن که باید باز گردد شما نیستید! آن ما هستیم که باید به خودمان بازگردیم...! مولا جان، از شما می‌ خواهیم تا صدایمان را بشنوی و نظری با گوشه ی چشمت بر ما افکنی! امّا از یاد برده ‌ایم که...

شما هم ما رو دوست دارید؟

شما هم ما رو دوست دارید؟

گاهـــی کارا بدجوری به هم گره میخوره... از اون گره های کور که نه با دست باز میشه و نه با دندون از اون گره ها که ما قدرت باز کردنش رو نداریم. این جاست که حواسمون یکم جمع میشه...چی کار کردم که گره افتاده؟ این موقع است که به زمین و زمان چنگ...

 نــگارخــانه

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

  پادکــست

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

  کلــــیپ

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.